ВХОД:
Вход с Fb:
 |  София: ::  |   Лондон: ::  |   Ню Йорк: ::  |   Токио: ::  |  usd 1 USD = 1.79599 BGN | gbp 1 GBP = 2.32063 BGN | chf 1 CHF = 2.01882 BGN |

Рязко скачат лихвите по потребителските кредити

 

 

 

 

Лихвите по потребителските заеми се вдигат рязко, докато тези по ипотечните остават без промяна, показват данните на БНБ към края на юли. Средната лихва по потребителските заеми за домакинствата се увеличава с 0.73 пр. п. до 8.92%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.76 пр. п. до 9.45%.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.57%, а ГПР по тези кредити се понижава незначително до 2.84%.

Минимално поевтиняват и кредитите за Работодатели и самонаети лица, като лихвата се понижава с 0.08 пр. п. до 3.77%. По овърдрафта в левове се запазва на ниво от 14.76%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.03 пр. п. до 20.86%.

В същото време намаляват изтеглените нови кредити, като обемът на потребителските заеми се свива с 8.6% (71.4 млн. лв.) до 759.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 14% (19.8 млн. лв.) до 122 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 16.4% (120.4 млн. лв.) до 616.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8.7% (15 млн. лв.) до 158.6 млн. лв.

 

Ръст има и на лихвите за кредити за бизнеса, като  за тези до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.05 пр. п. до 4.05%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.26 пр. п. до 4.27%. По кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, лихвата намалява с 0.06 пр. п. до 5.37%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.03 пр. п. до 5.70%. По овърдрафта в левове обаче лихвата се повишава с 0.08 пр. п. до 3.35%, а по овърдрафта в евро – с 0.13 пр. п. до 5.08%

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава със 17.4% (87.1 млн. лв.) до 413.5 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 31.8% (273.3 млн. лв.) до 587.3 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 24.1% (149.7 млн. лв.) до 471.2 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 38.8% (31.8 млн. лв.) до 50.1 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 27.8% (282.3 млн. лв.) до 732.5 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 44.4% (253 млн. лв.) до 316.3 млн. лв.

При депозитите повишение има при спестяванията на фирмите и гражданите в евро. Средната лихва по депозити на фирми остава на ниво от 1.76% за тези в левове, а по тези в евро се увеличава с 0.11 пр. п. до 1.67%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нивата си съответно от 0.02% и 0.04%.

Обемът на новия бизнес по депозитите в левове  намалява с 52% (527.4 млн. лв.) до 486.6 млн. лв., а по тези в евро – с 38.4% (129 млн. лв.) до 206.7 млн. лв.

За домакинствата лихвата по спестяванията в левове дори намалява - с 0.04 пр. п. до 0.66%, а по тези в евро се повишава с 0.03 пр. п. до 1.29%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%.


Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.11%, а по тези в евро се понижава незначително до 0.15%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Новини от България и света

Добавено: 28 Август 2023, 11:10

Прочетено: 2494 пъти

сподели новината

Коментари

Ако искате да коментирате, влезте или се регистрирайте.

Търсене в сайта:

Все още не са добавени обяви.

Намерете ни във Фейсбук